META MULTISTRONG Heavy

pro velké zatížení

 

MULTISTRONG konzolové regály se díky své vysoké funkčnosti a flexibilnímu použití  používájí v mnoha průmyslových odvětvích pro skladování těžkého tyčového materiálu. MULTISTRONG Heavy je k dispozici také na podvozcích.

spiegelung multistrong h 980x560 2016
 • Regál pro velké zatížení
 • pro vodorovné skladování dlouhého zboží, skladování tabulí a desek
 • Profily IPE 160-300 válcované za tepla, stojiny a nohy jsou společně sešroubovány
 • Výška stánku: 2000 - 7500 mm, (každý 100 mm možný)
 • Délka konzoly: 400, 600, 800, 1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 1600, 1750, 2000 mm
 • Konzolové zatížení: max. 3,400 kg (profil IPE 80-140)
 • Konzolová ramena přestavitelná v rastru 100 mm (sešroubovaná)
 • Statický výpočet se provádí v souladu s požadavky DGUV-Regel 108-007, RAL-RG614/5 a Eurocode 3
 • Konzolová ramena s a bez zarážek (přípravek pro trn proti odvalení), užitná výška trnu proti odvalení 220 mm
 • Stojiny včetně kotvení do podlahy
 • Povrch: stojiny, ramena, patky a horizontály v barvě RAL 5010 enziánová modrá, diagonály, trny proti odvalení a drobné součástky pozinkované
 • Vhodné jen pro vnitřní použití
 • Osová vzdálenost: 1000, 1250 a 1500 mm

Katalogy a montážní pokyny

Aktuální brožury a montážní pokyny najdete na našem katalogovém portálu.