ID Logistics, Frankfurt

Nyt e-handels-logistikcenter

Imponerende løsning til e-handlen

Fireetagers META-Picktower er en vigtig komponent i ID Logistics’ nye logistikcenter

I erhvervsområdet Limes har den internationale kontraktlogistikvirksomhed ID Logistics taget et nyt e-handels-logistikcenter i brug på et areal af 40.000 m². Til det nødvendige Picktower, der er en vigtig, grundliggende del i logistikkæden, har ID Logistics satset på et omfattende fireetagers anlæg af hyldereoler fra META-Regalbau.

META ID Logistics 1

Projektdata

Objekt: ID Logistics, erhvervsområdet Limes (Frankfurt Nord-Ost)
Installerede META-produkter: META CLIP fireetagers anlæg med hyldereoler
+ META stålkonstruktionsløsning

Opgave

Virksomheden, der har franske rødder og beskæftiger mere end 20.000 medarbejdere verden over, har investeret adskillige millioner euro i det nye e-handels-logistikcenter på erhvervsområdet Limes – i umiddelbar nærhed af motorvej A45. Til fleksibel opbevaring af varer i et omfattende Picktower besluttede ID Logistics sig for at benytte sig af ekspertisen og e-handelsløsningen fra META-Regalbau. I de senere år har lagerteknikeksperten fra Arnsberg skabt sig et navn på området for udstyr til e-handelslagre, og der er således allerede betydelige udbydere på e-handelsområdet, der i lagerudstyringen satser på lagerteknikken og projektledelsen hos META.

 

META ID Logistics 3
META’s stålkonstruktionsløsning i kombination med META CLIP-etageanlægget.
META ID Logistics 7
En af de opgange, der blev lavet i det fireetagers META CLIP-anlæg.
META ID Logistics 7
Eine der geschaffenen Aufgänge in der viergeschossigen META CLIP Geschossanlage.

Reoler til forskellige varer

I det nye fireetagers Picktower på et grundareal på ca. 8.300 kvadratmeter bliver varerne indlagret og plukket manuelt ved hjælp af de såkaldte pickere. Knap 50.000 hylder er blevet installeret i dette imponerende anlæg. Cirka 74.000 faginddelinger sørger for en optimal og fleksibel vareadskillelse, sådan at der med færdiggørelsen opstod mere end 100.000 lagerpladser.
Ved at vælge XXL-hylderne er den størst mulige lagerfleksibilitet sikret, og også omfattende lagervarer kan indlagres i det nye reolanlæg.

Ud over reolanlægget baseret på systemet META CLIP Picktower var der i META's planlægning og projektering fokus på tilslutning af flere integrerede vareelevatorer, installation af seks palleoverdragelsesstationer baseret på drejesluser og den stålkonstruktion, der er tilpasset halkonstruktionen, inklusive trappeopgangene.

Regale für verschiedene Waren

In dem neuen viergeschossigen Picktower auf einer Grundfläche von rund 8.300 qm werden durch die sogenannten Picker die Waren manuell eingelagert und kommissioniert. Knapp 50.000 Fachböden wurden in dieser beeindruckenden Anlage verbaut. Ungefähr 74.000 Fachteiler sorgen für die optimale und flexible Warentrennung, so dass bei Fertigstellung über 100.000 Lagerplätze entstanden sind.
Durch die Wahl der XXL-Fachböden ist größtmögliche Lagerflexibilität gewährleistet und auch großflächiges Lagergut kann in der neuen Regalanlage eingelagert werden.

Neben der Regalanlage auf Basis des Systems META CLIP stand in dem Picktower die Anbindung mehrerer integrierter Lastenaufzüge, die Installation von sechs Palettenübergabestationen auf Basis von Schwenkschleusen und der auf die Hallenkonstruktion angepasste Stahlbau inklusive der Treppenaufgänge im Vordergrund der Planungen und der Projektierung von META.

META ID Logistics 9
Det nye e-handels-logistikcenter set udefra

Kundeudsagn

”Erfaringen hos vores leverandører og partnere spiller også en vigtig rolle ved et så omfattende projekt”, siger Robin Otto, Commercial Vice President hos ID Logistics. ”Ikke mindst i planlægningen, projekteringen og i den videre udførelse nyder man godt af den ekstra eksterne ekspertise.”