META MULTIBLOC mobilt grenställ

(Kopie 24)

Med META Multibloc mobilt grenställ kan gångarna som krävs på konventionella grenställ användas som lageryta. Inköpet av ett mobilt ställ är också intressant när produktionsutrymmet i befintliga hallar behövs för andra ändamål eller man önskar reducera energi- och driftkostnader – t.ex. i kylhuslager där det är viktigt att optimalt utnyttja varje kubikmeter av kylluft. Mobila ställ kan integreras helt i tillverkningsprocessen – som buffertlager mellan tillverkning och leverans eller som halvfabrikatslager vid monteringsplatsen.

(Kopie 32)

sp multibloc kragarm kl
 • Inköpet av ett mobilt ställsystem är jämfört med en nybyggnad betydligt billigare!
 • Energi- och driftkostnader reduceras.
 • Produktionsyta återvinns och av gängar och smalgångar skapas användbara lagerytor. Gångarna öppnas bara där det behövs,
 • Detta garanterar en kompakt förvaring och optimalt nyttjande av utrymmet.
 • Det mobila ställsystemet kan när som helst bygga ut eller om.
 • Det kan kombineras med andra META-system. Omfångsrika systemtillbehör finns på begäran.
 • META MULTIBLOC är lämplig för olika truckar.
 • Som användare kan du välja mellan olika styrningstyper.

De högkvalitativa delarna från META garanterar exakta och säkra processer och en tillförlitlig permanent användning.

(Kopie 34)

Drivsystem för vagnar
 • Varje vagn har en eller flera elmotorer – som består av motor, växellåda och axellager.
 • De effektiva, underhållsfria växelmotorerna garanterar en jämnt start och inbromsning och lugn förflyttning till varje ställrad eftersom den överför kraften till alla hjul på längssidan.
 • Förflyttning i ställraderna kan ske separat eller i block – med en hastighet på 4,5 m/min. vid tillåten permanent drift. Samtidig förflyttning av flera ställrader i ett block sparar tid och garanterar en snabb in- och utlastning. Varje ställrad drivs separat vilket betyder en längre belastning på drivenheterna.
 • Stora ställenheter på över 50 m vagnlängd, 11 m ställhöjd och fältlaster upp till 22,5 t är möjliga och kan omsättas i praktiken.
 • Elsystemet uppfyller VDE 0100.

(Kopie 37)

Service, underhåll & eftermarknad ...

META MULTIBLOC  flyttbara hyllställen är kompatibla med andra META-ställ och kan när som helst byggas om eller ut eller kompletteras – de växer med dina önskemål och anspråk och har lång livslängd.
META erbjuder ett serviceavtal med årligt underhåll. Anläggningens funktion och säkerhet kontrolleras av utbildad fackpersonal.

(Kopie 38)