META MINI-RACK regál na sudy

META MINI-RACK regál na sudy

 

Vhodné na skladovanie kvapalín ohrozujúcich vodu podľa zaradenia WGK 1-3 a horľavín podľa triedy F / F+
Max. hustota tekutín 1,9 kg/l

 

spiegelung fassregal 980x560 2016
  • Pozostáva z rozložených rámov a vždy 2 párov nosíkov
  • Pár nosníkov je výškovo nastaviteľný v rastru 50 mm
  • Vhodný iba do vnútorných priestorov
  • Certifikát na ochranu životného prostredia
  • Objem vane na zachytenie unikajúcej kvapaliny 230 litrov
  • Základný regál: menovitá dĺžka + 107 mm
  • Prídavný regál: menovitá dĺžka + 51 mm
  • Obsah balenia základný regál: 2 rámy (rozložené), 2 párov nosníkov, 4 drážky na sudy, 1 záchytná vaňa, 1 držiak na kanvu
  • Obsah balenia prídavný regál: 1 rám (rozložené), 2 párov nosníkov, 4 drážky na sudy, 1 záchytná vaňa, 1 držiak na kanvu
  • Spracovanie vane: 3 mm oceľový plech, pozinkovaný podľa DIN EN ISO 1461, s nohami, medzera medzi podlahou a vaňou 100 mm

Bezpečnostné upozornenie

 

Regály s pomerom výška/hĺbka ≥ 5 : 1 je nutné zaistiť proti prevrhnutiu (ukotvením do steny, alebo do podlahy, p. str. 47 nášho katalógu skladovacej techniky)
Všetky údaje o nosnostiach platia pri rovnomernom zaťažení.
Údaje o nosnostiach na regálový stĺpec platia pri 3 a viac poliach.
Nosnosť police max. 200kg.

 

Katalógy a montážne pokyny

Aktuálne brožúry a montážne pokyny nájdete na našom katalógovom portáli.